Børnegården Damgade
 

Aktiviteter

Vi har i september fokus på at trivlsesvurdere alle børnene, og derudfra fastsætte et fokuspunkt i de enkelte grupper.