Børnegården Damgade
 

Hvem er vi

Børnegården Damgade er en integreret institution med 3 grupper.

Barnet starter ved vuggestuen som hedder Krummerne, derefter bliver man når man er klar flyttet til Spilopperne og det sidste step på vejen er børnehavegruppen ,som hedder Krudtuglerne.

Grupperne arbejder i det daglige sammen, og der er perioder hvor der bliver lavet projekter på tværs i hele huset.

Vi er praktikinstitution og har 2 praktikvejleder uddannet til denne opgave.

Vi har en uddannet motorikvejleder, hvilket betyder at vi i det daglige har meget fokus på motorikken.

Derudover har alle været på kursus i sprogpakken, hvilket betyder at dette er et fokus punkt i dagligdagen.

Derudover trivselsmåler vi børnene 2 gange årligt efter et system som hedder TOPI. Dette for at have fokus på om barnet er i trivsel, og dette redskab er bygget op, som betyder dialog med forældrene.

 

Vi arbejder med de seks læreplansområder, hvor vi har har fokus på, hvilken målgruppe vi planlægger til, samt hvilke mål vi formulerer og tegn på udvikling og læring vi gerne vil se.

Vi tager udgangspunkt i SMTTE modellen, når vi udarbejder de konkrete læreplaner for aktiviteterne. SMTTE modellen er udviklet i Norge og er en didaktisk model, der består af fem kategorier, der er indbyrdes forbundne, og kan ses som et kompas, der kan lede planlægningen af vores pædagogiske forløb.

Samtidig er SMTTE modellen et dynamisk værktøj, hvor vi med afsæt i vores evalueringer løbende reviderer mål, tiltag og tegn.

Her er min test