Børnegården Damgade
Fest i fællesrummet den 3. aug. 2015
Velkommen til Børnegården Damgade
Børnegården Damgade er en integreret institution med en vuggestuegruppe - mellemgruppe - børnehavegruppe fordelt på 3 stuer.

Barnet starter på grøn stue hvor der 12 vuggestuebørn, når børnene er klar eller når de er ca.2,9 år flyttes de til mellemgruppen som er gul stue.
Det sidste step på deres vej er børnehavegruppen hvor man er indtil man skal i skole.

Vi har 4 børn med særlige behov som er inkluderet i husets hverdag. Der er ansat specialpædagoger til disse børn.

Vi hører til område Ahlmann/Humlehøj, sammen med Engelshøj, Humle - Tumle, Goethesgade, Parken, Møllegade og Damgade.

Lisbeth Løbner er områdets dagtilbudsleder.
Forældreråd i Børnegården Damgade
Forældrerådet i Børnegården Damgade består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Der afholdes 6 møder om året med en dagsorden, hvor der er dialog omkring retningslinjer og pædagogiske tiltag i Børnegården Damgade.

Formand er Jesper Grau.

Referater bliver lagt på nembarn.